Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádné třídní schůzky - shrnutí 26.11. 2015

Vážení rodiče,
dovolte nám informovat Vás o závěrech z těchto třídních schůzek.

  1. Pokud dojde k plánovanému sloučení škol k 1.1. 2016, do 30. června 2016 se pro všechny žáky nic nemění. Všichni dále chodí na ZŠ Mitušova 8, která se stane odloučeným pracovištěm nástupnické organizace ZŠ Mitušova 16.
  2. Zápis do prvních tříd proběhne na ZŠ Mitušova 16 ve spolupráci s pedagogy ze ZŠ Mitušova 8. Bude-li zapsán dostatečný počet žáků, otevřou se 3 třídy běžné a 1 třída logopedická. Prosincová přípravka pro předškoláky proběhne na ZŠ Mitušova 8. Naše paní učitelky, které vedou přípravku pro předškoláky a měly by vést budoucí první třídy, Vám poskytnou další informace.
  3. Pokud dojde k plánovanému sloučení škol, od 1. 9. 2016 přejdou do budovy ZŠ Mitušova 16 současné třídy 1.AB, 2.AB a jedna třetí třída (bude upřesněna). Současné logopedické třídy 1.C a 2.C zůstanou v budově ZŠ Mitušova 8. Současné 4.-9. třídy také zůstávají na ZŠ Mitušova 8.
  4. Prosíme všechny rodiče, aby důkladně zvážili své další kroky. Doporučujeme nepřevádět děti do jiných škol, jen tak Vám můžeme zaručit zachování stávajících třídních kolektivů s pedagogem, na kterého jsou Vaše děti zvyklé. V opačném případě hrozí slučování tříd, nárůst počtu žáků ve třídách, snížení naplněnosti školy a její dřívější zánik než v deklarovaném roce 2021.

vedení školy

V Ostravě 27.11.2015